Dərc edilib: 07-07-2019

http://www.nuh.az/20067-.html

Lenin və Stalin haqqında bayatılar

07.07.2019 19:09:06

Günün sitatı

Lenin və Stalinlə bağlı bayatılar

 

Mən aşıq duran hanı?
Saatı quran hanı?
Zalım fələk, bir danış,
Dünyanı quran hanı?


Mən aşığam ağ olsun,
Ətraf bağça-bağ olsun,
Lenin də bizimlədir,
Stalinimiz sağ olsun!

 

Eləmi naşı qardaş,
Atmışıq daşı, qardaş.
Leninin sayəsində
Mehriban yaşa, qardaş.

 

Mən aşığam bu bağda,
Bülbül oxur bu bağda.
Lenin ölməyib, sağdır – 
Şəkli bizim otaqda.

 

Bu sular nə sərindi,
Yu yaylığın, sər indi.
Dünya bağbanı, Lenin,
Bu meyvələr sənindi.

 

Mən aşığam boyunca,
Bel nazikdir, boy uca.
Qəbrini bir görəydim,
Leninin mən doyunca.

 

Mən aşığam yar yetir,
Bağbanısan, bar yetir.
Lenin qurduğu yolu,
Stalin, başa var yetir.

 

Mən aşığam dərində,
Üzüm dərim sərində.
Rahat yat, əziz Lenin,
Stalindir yerində.

 

Bülbül yenə bağdadı,
Gözü gül budaqdadı.
Sənin sayəndə, Lenin,
Ellər keyf-damağdadı.

 

Mən aşıq hanı Lenin?
Qurdun dövranı, Lenin!
Gərək sən yaşayaydın – 
Ulduzun sanı, Lenin!

NUH informasiya agentliyi səhifəsindən çap edilib