Dərc edilib: 29-12-2020

http://www.nuh.az/27289-.html

Dumanlı dağların başında durdum - Ə.VAHİD

29.12.2020 14:00:46

Cəmiyyət

Dumanlı dağların başında durdum,
Dumandan özümə bir
xeymə qurdum,
Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum,
Dumanlar içində duman görünür.
Xəzər Dənizi tək
eşqimlə coşdum,
Xülyalar içində sanki bihuşdum,
Vətən arzusu ilə nəğmələr qoşdum,
Tufanlar gözümdə dastan görünür.
Könüllər cəlb edən
bu xoş mənzərə,
Şövqümü
artırdı şerə qəzələ,
Çatdıqca
vətənim, elim nəzərə,
Təbiət də mənə heyran görünür.
Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır,
İnsan üçün laləzar
vətən yaxşıdır,
Vahid sorma
vətən nədən yaxşıdır,
Adı gəlcək könlüm xəndan
görünür.
 

NUH informasiya agentliyi səhifəsindən çap edilib