Dərc edilib: 26-01-2021

http://www.nuh.az/27672-.html

Prezidentin İşlər idarəsinə hansı əmlaklar və təşkilatlar tabedir

26.01.2021 22:58:00

LIVE

Ramin Quluzadənin rəhbərlik edəcəyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinə tabe olan təşkilatlar var.

1. Prezident İqamətgahı, "Ulduz" Sarayı daxil olmaqla
2. "Gənclik" Qonaq evi
3. 1 N-li Pansionat, "Şəfəq" Sarayı daxil olmaqla
4. 2 N-li Pansionat
5. Avtopark
6. Təmir-tikinti idarəsi
7. Yeməkxana
8. "Respublika" mehmanxanası
9. Azadlıq prospektindəki "Qonaq evi"
10. Kənd təsərrüfatı müəssisəsi
11. "Azərbaycan" nəşriyyatı
12. Kitabxana.
Təsisçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi olan təşkilatların siyahısı isə aşağıdakılardır:
1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
2. "Bakinski raboçi" qəzetinin redaksiyası
3. "Respublika" qəzetinin redaksiyası
4. "Xalq qəzeti"nin redaksiyası
5. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının məlumat bülleteni"nin redaksiyası. hit.az

NUH informasiya agentliyi səhifəsindən çap edilib