Dərc edilib: 01-05-2021

http://www.nuh.az/28645-.html

Ermənilər QANDİ-yə niyə nifrət edir - Şok səbəb

01.05.2021 10:39:22

Kriminal

Hindistanın siyasi və ideoloji lideri, hind xalqının “Mahatma”sı (Böyük ruh) Qandinin İrəvanda yerləşən abidəsi erməni vandalları tərəfindən yandırılaraq təhqir edilib. Ermənilərin Qandinin İrəvanda yerləşən abidəsini yandırmasının səbəbi isə Qandinin guya “erməni soyqırımı”nı inkar etməsidir.


Kult.az xəbər verir ki, Qandi kimi dünya tarixində iz qoyan, təkcə Hindistanın deyil, bəşəriyyətin hörmət bəslədiyi şəxsi “erməni soyqırımı”nı inkar etdiyinə görə təhqir etmək ancaq erməni xalqına yaraşan bir davranış ola bilərdi.

Qandi “erməni soyqrımı”nı niyə inkar edib?

Ümumiyyətlə Qandinin “erməni soyqırımı”nı inkar etməsi deyə bir məsələ yoxdur. Məntiqlə yanaşsaq, gərək öncə bir “erməni soyqırımı” olsun ki, Qandi də onu təsdiq, ya da ermənilərin dediyi kimi, inkar etsin.

Qandi pasifist bir siyasətçi – yəni özünə zərər vermək bahasına da olsa, zorakı müqavimət göstərməmək dərəcəsində müharibə və zorakılıq əleyhdarı olan şəxs olub. Belə olan təqdirdə Qandi “erməni soyqırımı”nı inkar edə bilərdimi?

Əgər həqiqətən də ortada “erməni soyqırımı” olsa idi, bunu öncə Mahatma Qandi tanıyar, hətta bunu dünyaya tanıdardı. Çünki Qandi 1893-1914-cü illər arasında Cənubi Afrikada vəkilliklə məşğul olub. Qandi bu müddət ərzində “Transvaal British-İndian” dərnəyini və “Opinon” qəzetini qurub. O, burada Aparteid rejiminin irqçi siyasətinə məruz qalan hindli immiqrantların hüquqlarını müdafiə edib. Yəni bu düşüncə sahibi gerçək bir soyqırıma səssiz qala bilməzdi.

Ermənilərin Qandinin büstünü yandırmasının əsl səbəbi

İllərdir biz erməni xalqının tarix boyu nə Anadolu, nə də Qafqazın yerli xalqı olduğunu təsadüfən demirik. Ermənilər - yəni haylar əslində qaraçılar ilə eyni kökə sahib xalqdır və bir zamanlar regionumuza Qandinin vətəni olan Hindistandan köçüb gəliblər. Əslində ermənilərin hind xalqına və onun mənəvi-siyasi lideri Qandiyə nifrəti də məhz bununla bağlıdır.

Hindistan yarımadasında əsrlərdir davam edən ənənəvi kastalararası bir mübarizə mövcuddur.

Hindistanda dörd əsas kasta var:

1. Brahmanlar (kahinlər)

2. Kshatriyalar (döyüşçülər və zadəganlar)

3. Vaisya (fermerlər, tacirlər və sənətkarlar)

4. Şudralar (fermerlər və qulluqçular).

Bundan başqa, bəzi insanlar “kastalar xaricində”dir. Onlar “toxunulmazlar” və ya “əzilmişlər” adlanır. Ermənilər də mənşəcə qriqorianlığı, nestorinalığı, fomianlığı, arianlığı qəbul etmiş qaraçılar nəslindəndir. Bu şəxslər Hindistanın dini-sosial iyerarxiyasında mövcud olmayan, ən aşağı təbəqə - “əzilmişlər”i təmsil edirlər.

Erməni xalqının son 200 illik tarixinə və bu gün dünya siyasi arenasındakı vəziyyətinə baxdıqda yenə də özlərini daşıdıqları qana uyğun məzlum, yazıq, zavallı, qorxaq, yəni “əzilmişlər” kimi apardığını görə bilərik.

Ermənilərin Qandi düşmənçiliyi də məhz bu kasta sistemindən qaynaqlanır. Mahatma Qandi Qucarat mənşəlidir və mənsub olduğu Vaisya kastası “ali kasta” sayılırdı. “Əzilmişlər” isə əlbəttə ki, ali Vaisya kastasından olan Mahatma Qandiya hər zaman qısqanclıqla yanaşıblar.

 

 

NUH informasiya agentliyi səhifəsindən çap edilib